Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Mika-Der, T.C Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, Çocuk Evleri, Sevgi Evleri ve Rehabilitasyon (Çocuk Destek Merkezleri) açmak, bağlı bulunan Çocuk yuvası ve Yetiştirme yurtlarının, Çocuk ve Sevgi Evlerinin yaşam koşullarını iyileştirmek,  bu kurumlarda yaşayan çocuklarımızın eğitim, müzik, tiyatro, spor ve psikolojik desteklerle bugünlerine ve geleceklerine hazırlamak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

Hedefimiz, ülkemizdeki tüm şehirlere ulaşabilmek.

AMACIMIZ

Amacımız; T.C. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan, Çocuk yuvası ve Yetiştirme yurtlarının yaşam koşullarını iyileştirmek, Çocuk, Sevgi Evleri ve Rehabilitasyon (Çocuk Destek Merkezleri) açmak, bu kurumlarda yaşayan çocuklarımızı; eğitim, spor, müzik, tiyatro ve psikolojik desteklerle onları yarınlarına daha iyi koşullarda hazırlamak. Hedefimiz, ülkemizdeki tüm şehirlere ulaşabilmek.

Çalışma Şeklimiz; Derneğimiz ele alınması düşünülen il için T.C. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Valilik’den gerekli izinleri aldıktan sonra gerçekleştirilecek proje (Çocuk, Sevgi Evleri ve Rehabilitasyon (Çocuk Destek Merkezleri) ile ilgili planlama yapılarak yapım aşamasına başlanır. Proje bittikten sonra da ekibimiz ilgililerle birlikte yapılan hizmetleri yerinde denetler. Derneğimiz; gerekli finansman desteğini konser, balo gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek ya da bağışçılar kanalı ile sağlamaktır.